photo

Regulamin "IX Miejskiego Rajdu Przygodowego w Katowicach"

I SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport” oraz Miasto Katowice

Kierownik zawodów: Marcin Franke

2. Termin:

13/14 kwietnia 2019r.

3. Baza zawodów:

Gimnazjum Nr 13 w Katowicach, ul. Brynicy 7.

II RYWALIZACJA

1. Uczestnictwo:

W zawodach może wziąć udział każda osoba, która zgłosi swój udział, wpłaci wpisowe oraz podpisze znajomość, akceptację regulaminu zawodów (w dniu imprezy).

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w imprezie.

Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w imprezie jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich.

2. Zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich oraz przy użyciu środków transportu dozwolonych przez Organizatorów. 

3. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje liczba "zaliczonych" punktów kontrolnych, kary czasowe oraz czas dotarcia na metę.

4. Każdy z startujących/zespołów otrzyma kartę startową. Na niej zaznaczona będzie obecność osoby/zespołu na punkcie kontrolnym jak i punkty za wykonanie zadań specjalnych.

5. Zgubienie, zniszczenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.

6. W momencie wycofania się z zawodów, każdy zawodnik zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora, sędziego głównego.

7. Organizatorzy nie zapewniają transportu do bazy zespołom przerywającym rajd.

III ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia od 15 stycznia do 7 kwietnia 2019 roku. Więcej w zakładce "zapisz się".

2. Świadczenia:

- udział w zawodach na wybranej trasie

- mapa dla każdego zawodnika,

- przygotowanie zadań specjalnych, organizacja sprzętu do zadań specjalnych, np. kajaki, zadanie linowe i inne

- ciepły posiłek, napój po ukończeniu zawodów,

- 30 % kupon rabatowy na sprzęt turystyczny (namioty, śpiwory, odzież, termosy, kubki termiczne i inne... marki Fjord Nansen) do wykorzystania na zakupy w internecie lub sklepie Tuttu, ul. Kościuszki 8 w Katowicach,

- nagrody dla pierwszych trzech zespołów we wszystkich kategoriach,

- nagrody losowane wśród wszystkich uczestników, którzy pozostaną na ceremonii zakończenia

IV WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW

Wyposażenie obowiązkowe na każdej z tras:

- aparat telefoniczny do którego nr mają Organizatorzy (należy go podać przy zapisach w mejlu)

- długopis

- aparat fotograficzny (może być w telefonie)

- na trasach rowerowej i PROFI - rower:)

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawodnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

2. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.

3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prawa do ich wizerunku (fotografie, filmy) do celów związanych z realizacją niniejszych zawodów oraz kolejnych organizowanych przez Stowarzyszenie "Silesia Adventure Sport"

4. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji na temat niniejszej oraz przyszłych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie "Silesia Adventure Sport".

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

Katowice, 19 stycznia 2019r.

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy