photo

CHARAKTERYSTYKA TRAS

Trasa rodzinna

Trasa liczyć będzie od 10 do 15 km + zadania specjalne.

Start godz. 10:30, zamknięcie mety: 15:00. Limit czasu 4 i pół godziny.

Zespół może liczyć dowolną liczbę osób. Osoby mogą być niespokrewnione.

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz do klasy 4 szkoły podstawowej mogą poruszać się na rowerze. Uczniowie klas 5 i wyższych szkoły podstawowej, licealiści, dorośli poruszają się pieszo.

Na rajdzie zespoły będą miały do wykonania zadania specjalne: sprawnościowe i logiczne.

Możliwość korzystania z urządzeń GPS w celu nawigacji.

Trasa piesza

Prognozowana długość: kilkanaście km + zadania specjalne.

Start godz. 9:30, zamknięcie mety: 15:00. Limit czasu 5 i pół godziny.

Start w zespołach dwuosobowych, a kategoriach:  

- KK - dwie dziewczyny w zespole

- MIX - para mieszana

- MM - dwójka chłopaków

Możliwość korzystania z GPS 

Trasa rowerowa

Prognozowana długość: 40 – 50 km + zadania specjalne

Start godz.9:30, zamknięcie mety: 15:00. Limit czasu 5 i pół godziny.

Start w zespołach dwuosobowych, w kategoriach:

- MIX - dwie dziewczyny i pary mieszane

- MM - dwójka chłopaków

Możliwość korzystania z GPS.

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy