Informacje

Tutaj znajdziecie Państwo podstawowe informacje o imprezie, opis poszczególny tras, świadczenia oraz program. 

Regulamin imprezy, poniżej. 


Organizatorzy:

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie "Silesia Adventure Sport", AWF Katowice oraz UM Katowice.

Kierownik rajdu, budowa tras: Marcin Franke.


Kontakt:

Marcin Franke

info(at)RajdMiejskiKatowice.pl

tel. 692 683 395


Data i miejsce zawodów:

14 kwietnia 2018r. (sobota)


Baza zawodów: 

AWF Katowice


Trasy:

RODZINNA – trasa długości kilkunastu km + zadania specjalne. Nieograniczona liczba osób w zespole: mama, tata, dzieci, kuzynka, itd...:) Małe dzieci można transportować w foteliku dla maluchów na rowerze, dzieci w wieku szkoły podstawowej mogą poruszać się na rowerze. Gimnazjaliści poruszają się już pieszo. Świetna, aktywna zabawa dla całej rodziny:). UWAGA! Przynajmniej jedna osoba z zespołu musi poruszać się pieszo. Możliwość korzystania z GPS.


PIESZA – kilkanaście km pieszo + zadania specjalne. Limit czasu 6 godzin. Zespoły dwuosobowe w kategoriach: 1). KK (dwie kobiety) i MIX (kobieta i mężczyzna) oraz 2) MM (dwóch mężczyzn). Możliwość korzystania z GPS.


ROWEROWA – trasa o długości ok. 40 km + zadania specjalne. Limit czasu 6 godzin. Zespoły dwuosobowe. Kategorie: KK (dwie kobiety), MIX (kobieta i mężczyzna) oraz MM (dwóch mężczyzn). Możliwość korzystania z GPS.


PIESZO - ROWEROWA – kilkadziesiąt km pieszo, na rowerze + zadania specjalne. Limit czasu 6 godzin. Zespoły dwuosobowe, kategorie: MIX/KK i MM. UWAGA: w momencie zapisania się minimum 5 zespołów kobiecych, również na tej trasie zostanie uruchomiona kategoria KK. Zakaz korzystania z GPS.

Skrócony schemat trasy PIESZO - ROWEROWEJ:

etap 1. 5 - 7 km pieszo (bieg/marsz) po najbliższej okolicy bazy zawodów. Na tym odcinku brak zadań specjalnych. 

etap 2. Rower 20 - 25 km z kilkoma zadaniami specjalnymi

etap 3. 5 - 7 km pieszo (bieg/marsz)

etap 4. kilka km (maks. 10) do bazy. 


Świadczenia: 

- mapa dla każdego zawodnika,

- przygotowanie zadań specjalnych, organizacja sprzętu do zadań specjalnych, np. kajaki

- 30 % zniżka dla każdego zawodnika na zakupy sprzętu marki Fjord Nansen (odzież, namioty, śpiwory, akcesoria) w sklepie Tuutu w katowicach lub internetowo 

- ciepły posiłek, napój po ukończeniu zawodów,

- symboliczne nagrody dla pierwszych trzech zespołów we wszystkich kategoriach,

- nagrody losowane wśród wszystkich uczestników, którzy pozostaną na ceremonii zakończenia

- wspaniała atmosfera zawodów:)Program:

14 kwietnia, sobota

- 7:00 - 9:00 - rejestracja zawodników

- 9:00 - odprawa techniczna trasy PROFI i rowerowej

- 9:15 - odprawa techniczna trasy pieszej

- 9:30 - odprawa techniczna trasy rodzinnej

- 10:00 - start zawodów

- 15:00 - limit czasu trasy rodzinnej

- 15:30 - limit czasu trasy pieszej

- 16:00 - limit czasu trasy rowerowej i PROFI

- 16:30 - ceremonia zakończenia rajdu, nagrodzenie zwycięzców, losowanie nagród wśród wszystkich uczestników wydarzenia


Program może ulec zmianie o czym poinformujemy najpóźniej 3 dni przed wydarzeniem. Regulamin "VIII Miejskiego Rajdu Przygodowego w Katowicach"


  1. Sprawy organizacyjne.


1. Organizatorzy:

Stowarzyszenie "Silesia Adventure Sport", AWF Katowice, UM Katowice.

Kierownik zawodów: Marcin Franke

2. Termin:

14 kwietnia 2018r, (sobota).

3. Baza zawodów:

AWF Katowice


  1. Rywalizacja.


1. Uczestnictwo:

W zawodach może wziąć udział każda osoba, która zgłosi swój udział, wpłaci wpisowe oraz podpisze znajomość, akceptację regulaminu zawodów (w dniu imprezy).

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w imprezie.

Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w imprezie jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich.

2. Zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich oraz przy użyciu środków transportu dozwolonych przez Organizatorów. 

3. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje liczba "zaliczonych" punktów kontrolnych, kary czasowe oraz czas dotarcia na metę.

4. Każdy z startujących/zespołów otrzyma kartę startową. Na niej zaznaczona będzie obecność osoby/zespołu na punkcie kontrolnym.

5. Zgubienie, zniszczenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.

6. W momencie wycofania się z zawodów, każdy zawodnik zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora, sędziego głównego.

7. Organizatorzy nie zapewniają transportu do bazy zespołom przerywającym rajd.


  1. Zgłoszenia:


1. Zgłoszenia od 15 grudnia do 8 kwietnia 2018 roku. Więcej w zakładce "zapisz się".

2. Świadczenia:

- mapa dla każdego zawodnika,

- przygotowanie zadań specjalnych, organizacja sprzętu do zadań specjalnych, np. kajaki

- ciepły posiłek, napój po ukończeniu zawodów,

- symboliczne nagrody dla pierwszych trzech zespołów we wszystkich kategoriach,

- nagrody losowane wśród wszystkich uczestników, którzy pozostaną na ceremonii zakończenia

- wspaniała atmosfera zawodów:)


  1. Wyposażenie zawodników:


Wyposażenie obowiązkowe na każdej z tras:

- aparat telefoniczny do którego nr mają Organizatorzy (należy go podać przy zapisach w mejlu)

- długopis

- aparat fotograficzny (może być w telefonie)

- na trasach rowerowej i pieszo - rowerowej --- rower:)


  1. Postanowienia końcowe:


1. Zawodnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

2. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.

3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prawa do ich wizerunku (fotografie, filmy) do celów związanych z realizacją niniejszych zawodów oraz kolejnych organizowanych przez Stowarzyszenie "Silesia Adventure Sport"

4. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji na temat niniejszej oraz przyszłych impreze organizowanych przez Stowarzyszenie "Silesia Adventure Sport".

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 
Bądź na bieżąco 

z naszymi imprezami. 

Polub nas:).Organizatorzy:30 % kupon rabatowy na zakupy dla każdego uczestnika